1. i refuse

  to entertain you

 2. далеч

  другаде

  с чужди бири в ръка

  парите са различни на пипане

  градът бавно, горделиво проговаря

  от толкова тишина

  ще удавим слуха в 

  кръя

 3. той е възпълен и носи китара

  тя е безлика с глас на богиня и бира в ръка

  до нея крачи чужденец с фас между пръстите

  на зеленикавата врата на гаража

  е изписан пощенският ни код

  ах как бързо се чупим

  или това е натрупан ефект

  от цялото стискане над тоалетната чиния

  покажи ми, покажи ми, покажи ми

  нека крещенето не е отлагане на края, а стъпка

  към нас

 4. аз

  плюс ти

  е равно

Next

Дневниците на Бени

Paper theme built by Thomas